O firmie

Nasza firma działa od 1985 roku.

Do roku 1998 zajmowaliśmy się głównie budownictwem ogólnym, budową nowych obiektów i remontami istniejących. Od 1988 prowadzimy również działalność w zakresie budowy dróg (w szczególności o nawierzchniach kostkowych), sieci sanitarnych i burzowych, oraz budowli inżynierskich.

Wykonujemy remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych. Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe i kadrowe do wykonywania tego typu prac. Gwarantujemy wysoką jakość oferowanych usług, czego wyrazem są posiadane referencje od poniższych zleceniodawców, które można obejrzeć po otwarciu linku.

Referencje wyżej wymienionych klientów przedstawiamy na życzenie. Oferujemy fachowe i rzetelne usługi polecając naszą firmę do współpracy. Dziękujemy!